Service en garantie platformliften

Preventief onderhoud en service voor uw platformlift

Snelle en efficiënte serviceverlening bij storingen is bij een platformlift van groot belang. Voor liften geldt bovendien een wettelijke onderhoudsplicht. Wij raden u daarom aan een servicecontract met ons af te sluiten. Onderhoud vindt dan in principe twee keer per jaar plaats. Indien de gebruiksfrequentie van de lift erg hoog is, adviseren wij u de service-interval uit te breiden tot 3 of 4 keer per jaar. Bij preventief onderhoud worden onder andere alle veiligheidsaspecten van de lift getest. Bovendien worden de afstellingen gecontroleerd en bijgesteld. Dit verkleint de kans op storingen. Alle werkzaamheden worden door goed getraind en ervaren personeel uitgevoerd en vastgelegd in een serviceboek. Op verzoek kan het serviceboek worden overlegd aan de bevoegde autoriteiten en keuringsinstanties.

Garantie platformliften

Op de AB platformliften krijgt u twee jaar garantie. De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd conform onze algemene voorwaarden en zijn geldig indien het onderhoud binnen de garantieperiode door AB Liften wordt uitgevoerd. Bij het niet afsluiten van een serviceovereen- komst geldt de garantie gedurende 3 maanden na montage van de lift.